Kenmerken

Adres:
Molenberg 7
5872 AJ Broekhuizen

Telefoon: 077 3745176
Mobiel: 06 2808 3664
E-mail: mjvernooy@hotmail.com

Bankrekening:
IBAN: NL39ABNA0499607864
t.n.v. J.S.J. Vernooij te Broekhuizen.

Aanbetaling €100,00.
Het resterende bedrag 4 weken van te voren overmaken.

Algemene voorwaarden